”Fagus”: Konkurs za prijem menadžera ljudskih resursa

Autor: Slaven Šubara / Datum: 30.05.2016. 10:01

”Fagus” d.o.o. Kotor Varoš raspisuje sljedeći konkurs

O  G  L  A  S    Z A   P O S A O

   Menadžer ljudskih resursa

Potreban broj izvršilaca:1 (jedan) izvršilac  uz probni rad          

Opis poslova:

Menadžer planira, rukovodi,organizuje,koordinira i kontroliše sprovođenje poslovnih aktivnosti u skladu sa poslovnim politikama,poslovnim planovima i ciljevima poslovanja.

Menadžer ljudskih resursa upravlja ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju profesionalnih ciljeva, pruža zaposlenima mogućnost da dostignu svoj puni potencijal i da u kompaniji pravi čovjek bude na pravom mjestu.

Opšti uslovi za posao:

-          da je stariji od 18 (osamnaest ) godina;

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-   najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-   poznavanje engleskog jezika

-   pismenost digitalnog doba / odlično poznavanje rada na računaru;

-   vozačka dozvola “B” kategorije;

Osobine koje kandidati treba da posjeduju:

-   posvećenost krajnjem rezultatu;

-   razvijene pregovaračke sposobnosti;

-   visok stepen inicijative;

-   afinitet ka aktivnom slušanju;

-   sposobnost dobre procjene karaktera, taktičnost i samopouzdanje;

-   vrhunske vještine komunikacije i razvijena savjetodavna uloga;

-   posjedovanje ličnog kredibiliteta, integriteta i pristupačnosti;

-   sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje;

-   dobro poznavanje pravnog okvira u kome se uređuje zapošljavanje;

-   nepristranost i pravičnost;

-   sposobnost rada pod pritiskom

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i biografiju ( CV) na adresu:

„FAGUS“D.O.O.Kotor Varoš

Cara Dušana bb,

78 220 Kotor Varoš

Kontakt telefon: 051/ 318 – 880 (Radmila Pešević)

ili na e-mail:info@fagusrs.biz

Oglas ostaje otvoren do popune.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

„FAGUS“D.O.O.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…