Dodik: Od ra­ni­je je pos­to­ja­lo mno­go pro­ble­ma u Ko­tor Va­ro­šu

Autor: Slaven Šubara / Datum: 09.10.2016. 00:19

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je odgovarajući na pitanje novinaru o slabim rezultatima SNSD-a u nekim opštinama Srpske na prethodnim lokalnim izborima da je i ranije upoznat sa tim problemima.

”Od ra­ni­je je pos­to­ja­lo mno­go pro­ble­ma u Ko­tor Va­ro­šu, ali i Kneževu, za­to smo u tim op­šti­na­ma pro­šli ka­ko smo pro­šli”, rekao je Dodik. 

On nije isključio ni formiranje skupštinskih većina sa strankama iz Sa­ve­za za pro­mje­ne.

”Ni­smo o to­me ra­zmiš­lja­li. Mo­ra­mo da sje­dne­mo sa lju­di­ma, ana­li­zi­ra­mo re­zul­ta­te, pa će­mo tek na­kon to­ga da raz­go­va­ra­mo o for­mi­ra­nju skup­šti­na. Mi želi­mo da ima­mo vlast u op­šti­na­ma ko­ja će efi­ka­sno do­no­si­ti odlu­ke, jer bez to­ga ne­ma ra­zvo­ja”, izjavio je predsjednik SNSD-a.

Podsjetimo se da je kandidat za načelnika opštine Kotor Varoš ispred SNSD-a Goran Kušljić izgubio izbore sa preko 2000 glasova razlike. Prije četiri godine u trci za načelnika ispred SNSD-a pobijedio je Dalibor Vučanović sa 3872 glasa. 

Takođe iste te 2012. godine lista SNSD-a za odbornike za Skupštinu opštine osvojila je najviše glasova tačnije 2607 dok je na ovim izborima 2016. godine imala svega 1590 glasova prema posljednjimpreliminarnim, nepotpunim i nekompletnim rezultatima jer se još uvijek broje glasovi pristigli poštom iz inostranstva. 

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…