Javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje

Autor: Slaven Šubara / Datum: 07.04.2016. 14:02

Javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2016. godini

Na osnovu  Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju  poljoprivredne proizvodnje, broj:06/7-33-5 /16, od 22.03..2016. godine, i člana  43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš” broj: 3/14), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV

za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2016. godini

1.PREDMET POZIVA

 a. Podsticaji za ratarsku  proizvodnju- proširenje i unapređenje proizvodnje;

– Za sjetvu krompira,

– Za sjetvu strnih žitarica na većim nadmorskim visinama.

b. Podsticaji za stočarsku proizvodnju- proširenje i unaređenje proizvodnje;

– Subvencija za postojeću animalnu proizvodnju

v. Podsticaji za plasteničku proizvodnju-proširenje i unapređenje proizvodnje;

– Subvencija a proizvodnju binih kultura u zaštićenom prostoru;

– ubvencija za novoizgrađene i adaptaciju postojećih plastenika.

Uslovi za učešće na Javnom pozivu

– da se poljoprivredna proizvodnja, za koju se dodjeljuje subvencija, nalazi isključivo na području opštine Kotor Varoš

– da je podnosilac zahtjeva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemljišta

– da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš

– popunjen obrazac zahtjeva

– kopija CIPS-ove lične karte

– kopija tekućeg računa

Posebni uslovi za dodjelu subvencija su;

a. Za ratarsku proizodnju:

– Da se sjetva strnih žitarica i krompira odvija na minimalno 1 (jedan) hektar površine

– Fiskalni račun za kupovinu sjemenskog materijala za minimalnu površinu od jednog hektara

b. Za stočarsku proizvodnju:

   – Kopija pasoša minimalno 7 muznih grla krava na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija pasoša minimalno 10 tovnih grla stoke goveda starosti minimalno 6 mjeseci na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija kartona upotrebe u priplodu za minimalno 100 grla ovaca koje se jagnje ili 50 koza koje se jare,

– Kopija izvadka iz Registra matičnog jata kokoši (minimalno 200 kljunova),

– Uvjerenje o zdrastvenom stanju životinja.

v. Za plasteničku proizvodnju:

   – Da se proizvodnja u zaštićenom prostoru odvija na minimalnim površinama od 500 m2,

– Za izgradnju ili kupovinu novih plastenika minimalne površine od 50 m2 obavezno priložiti fiskalne račune o kupovini

– Za adaptaciju oštećenih plastenika, minimalne površine od 100m2, stradalih od vjetrova koji su zadesili područje opštine Kotor Varoš u proteklom periodu.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objvljivanja

OCJENA PRIJAVE

Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva.Svi kandidati kojim po ovom Javnom pozivu budu dodijeljena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

MJESTO I NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, opština Kotor Varoš,ulica Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

OSTALE ODREDBE

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš u rubrici Zahtjevi.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292.

Javni poziv biće objavljen na web stranici opštine Kotor Varoš, www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima.

Kotor Varoš, 04.04.2016. godine

Načelnik opštine

Dalibor Vučanović

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…