Novi rok za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata

Autor: Slaven Šubara / Datum: 23.07.2018. 08:18

Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata stupio je na snagu, a u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Kotor Varoš su istakli da vlasnici tih objekata već mogu podnijeti zahtjev kako bi pokrenuli proces legalizovanja.

I ovaj zakon kao i prethodni koji je važio u 2016. godini donosi olakšice za vlasnike bespravno izgrađenih objekata pod uslovom da zahtjev za legalizaciju podnesu u roku od pola godine.

– Pozivamo vlasnike objekata da iskoriste predstojećih šest mjeseci, jer će u slučaju da u tom periodu ne podnesu zahtjev morati da uplate 20 odsto više novca jer će troškovi biti kao u redovnoj proceduri – rekao je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Boris Marković.

Zakonom je predviđeno da lokalne zajednice za određene kategorije stanovništva treba da obezbijede subvencije za objekte čija je maksimalna površina 400 metara kvadratnih. Na taj vide subvencije mogu da računaju osobe koje se nalaze u status socijalne potrebe i koja na osnovu toga primaju novčanu pomoć i ratni vojni invalidi prve i druge kategorije ako je član njihovog zajedničkog domaćinstva investitor u objekat.

Pravo na subvenciju imaju i civilna lica sa invaliditetom koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, borci, ratni vojni invalidi od treće do desete kategorije, izbjeglice, raseljena lica ili povratnici, te žene žrtve rata.

– Lokalna uprava je dužna da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata donese odluku o subvenciji troškova za pomenute kategorije građana – istakao je Marković.

Prošla akcija u kojoj su vlasnicima bespravno izgrađenih objekata date olakšice za njhovu legalizaciju nije dala očekivane rezultate, a prema podacima opštinskih službi najveći broj zahtjeva podnesen je na isteku roka.

– Oko 400 zahtjeva podneseno je pri kraju 2016. godine, ali ni pola ih nije riješeno jer nisu imali neophodnu prateću dokumentaciju kako bi proces legalizacije bio sproveden. Zbog toga je veoma važno da vlasnici objekata prikupe dokumentaciju kako bi postupak bio ubrzan. U slučjevima u kojima je pokrenuta procedura biće primjenjivan zakon koji je povoljniji za vlasnika objekta – pojasnio je Marković.

Apel za što hitnije podnošenje za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata njihovim vlasnicima je uputila i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić, koja je istakla da na taj način mogu izbjeći kazne predviđene u vidu dodatnih naknada.

Prema podacima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, do 31. decembra 2016. godine kada je istekao rok za legalizaciju primljeno je oko 49.000 zahtjeva za legalizaciju, dok je u evidenciji više od 80.000 divljih građevina.

Izvor: MojKotorVaros.com

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…