Održan Forum građana MZ Maslovare

Autor: Slaven Šubara / Datum: 27.03.2018. 08:25

U prostorijama Doma kulture u Maslovarama, 25. marta 2018. sa početkom od 11:00 časova, održan je Forum građana MZ Maslovare, u okviru realizacije Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji provodi UNDP, a u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Maslovare.

Građanima je predstavljen dosadašnji rad Savjeta MZ Maslovare, kroz Izvještaj o radu za period 2015-2018., Izvještaj sa proteklih zborova građana, usvojeni prioriteti i realizacija kandidovanih projekata, Predavanje o razvoju volonterizma u MZ i njegovoj značaju za građane, Predavanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju većeg učešća građana u procesima odlučivanja, dobrom informisanošću i mogućnošću praćenja procesa razvoja MZ, Diskusija o novoj ulozi organa MZ u pružanju usluga građanima koje sada pružaju drugi nivoi vlasti, u cilju bržeg ostvarivanja prava i ušteda korisnika.

Na Forumu su brojni građani identifikovali trenutne probleme i predlagali njihova moguća rješenja, odnosno prioritetne projektne ideje.

Najveći broj predloga je, očekivano, identifikovan u kategoriji „Infrastruktura“, ali je bilo i iz drugih oblasti, kao što su Edukacije, Kulture, muzike i  sporta, Ekologija, Socijalno isključene grupe i dr.

Prioritet koji je dobio najveću podršku građana je 1. Zamjena stare dotrajale rasvjete u centru Maslovara, novijom savremenijom i štedljivijom LED rasvjetom.

I ostali predlozi su evidentirani i proslijediće se u formi Zaključaka UNDP-u i opštini Kotor Varoš, na uvid a isti predlozi će se kandidovati za njihovu realizaciju kod donatora.

Izvor: KVdanas.com

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…