Osnovni sud Kotor Varoš - Konkurs za pripravnika

Autor: Slaven Šubara / Datum: 08.02.2017. 22:59

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš do 16. februara.

Oblast: Pravo 
Rad na: Određeno vrijeme 
Regija: Banja Luka 
Otvoreno do: 16.02.2017. 
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

Sudijski pripravnik – volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
opšta zdravstvena sposobnost
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

Pravni fakultet
Poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija:
uvjerenje o državljanstvu
izvod iz matične knjige rođenih
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
dokaz o školskoj spremi
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…