Profesor matematike - JU „ Nikola Tesla“ Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 09.03.2016. 19:30

Profesor matematike,18 časova sa radnim iskustvom do povratka radnika sa bolovanja.

Oblast: Obrazovanje 
Rad na: Određeno vrijeme 
Regija: Banja Luka 
Otvoreno do: 17.03.2016. 
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor matematike——————18 časova sa radnim iskustvom do povratka radnika sa bolovanja.
 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim ( opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama 
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „ Službeni glasnik RS“, broj: 102/14 ).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene kopije ), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:
Opšti usliovi i to: 
-Da je državljanin RS i Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan a to se dokazuje Izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa ).

Posebni uslovi i to:
- Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolse ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
- Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno. (za kandidate sa radnim iskustvom)
- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boaca, 
- Uvjerenje opoštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
—Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Interviju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak ( 22.03.2016. godine u 13,00 časova ). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumentata i te kopije neće biti vraćene.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu JU „Nikola Tesla„ Kotor Varoš.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…