Saopštenje kluba odbornika koji su glasali za povećanje poreza prije 5 mjeseci

Autor: Slaven Šubara / Datum: 20.08.2016. 11:25

Aktuelna skupštinska većina koja je izglasala povećanje poreza na nepokretnosti te nakon ogorčenja građana i pred lokalne izbore istu tu stopu smanjila tačnije vratila na prethodni iznos izdala je saopštenje za javnost na inicijativu klubova odbornika aktuelne skupštinske većine. U saopštenju se navodi da stranke koje nisu u vlasti na lokalnom nivou nastavljaju sa obmanama, prepadajući građane opštine Kotor Varoš uz pomoć Poreske uprave i Ministarstva finansija Republike Srpske. Ko je povećao i poslao odluku Porekoj upravi? Da li su računi stigli? Da li ih građani plaćaju? Kome će stići opomone i na koga se vodi dug u Poreskoj upravi ukoliko građani ne plate račune? Da li će opština tužiti Poresku upravu i Ministarstvo finansija zbog navodnih nepravilnosti? Da li Kotorvarošani upravljaju Ministarstvom finansija i poreskom upravom? Saopštenje prenosimo u cjelini...

Nakon propalog plana režimskih stranaka da uz pomoć Poreske uprave i Ministarstva finansija optuže aktuelnu skupštinsku većinu za povećanje poreza na nepokretnosti i nakon smanjenja stope poreza na nepokretnosti donesene na inicijativu kluba odbornika SDS-a i PDP-a nastavljaju sa obmanama prepadajući građane opštine Kotor Varoš.

Analizirali smo Zakon o porezu na nepokretnosti kako bi građanima dokazali o čemu se radi.

U članu 4, stav 3 stoji : Skupština opština i gradova dužne su da , najkasnije do 31. januara tekuće godine, dostave Poreskoj upravi u pisanoj formi odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji...

U članu 26. stoji : Ukoliko opštine i gradovi odluku iz člana 4. stav 3. ovog zakona ne dostave do 31. marta 2016. godine, Poreska uprava neće izdati poreski račun na nepokretnosti za 2016. godinu za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji te opštine, odnosno grada.

Znači radi se o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine a ne o visini poreske stope što režimski mediji i stranke koriste da manipulišu građanima.

U članu 8 stav 4 stoji : Skupštine opština i gradova dužne su donijeti odluku o visini stope poreza na nepokretnosti na svom području do 31. januara za tekuću godinu.

Dakle skupština Odluku o visini stope dostavlja svake godine za tekuću godinu do 31. januara a Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti se dostavlja jednom i to do 31. marta 2016. godine kako i stoji u Zakonu.

U članu 14. stoji : Poreska uprava izdaje poreske račune za porez na nepokretnosti do 31. marta godine za koju se porez utvrđuje dok u članu 14 stoji : Porez na nepokretnosti plaća se u dva dijela - prvi dio najkasnije do 30. juna i drugi dio najkasnije do 30. septembra u poreskoj godini.

Ministarstvo finansija je dalo instrukcije opštinama da utvrde jedinstvenu stopu poreza za sve opštine u visini od 0,2 posto prilikom kreiranja budžeta za 2016. godinu. Skupština je postupila po tim instrukcijama pa na prijedlog načelnika opštine i donijela odluku na sjednici Skupštine održanoj 09.02.2016. godine a Odluka je dostavljena 15.02.2016. godine. Postavlja se pitanje :

Zašto Poreska uprava nije postupila po Zakonu o porezu na nepokretnosti i poštovala predviđene rokove a posebno zašto račune za porez na nepokretnosti nisu dostavili do 31. marta kako je naloženo Zakonom već iste dostavljaju u avgustu mjesecu i pored toga što na njima piše da se plaća u dva dijela i da su građani obavezni prvi dio platiti do 30. juna ???

Zašto Poreska uprava ćuti o svemu tom, a DNS govori u njihovo ime i traži poštivanje rokova tvrdeći da Poreska uprava neće prihvatiti izmijenjennu Odluku o stopi poreza jer je Zakonom predviđeno da se ista donese do 31.01. i da Poreska ne može prihvatiti Odluku koja se donese poslije tog datuma a jasno vidimo da je Skupština Odluku o stopi poreza donijela 09.02. i da je Poreska po njoj obračunala poreze čime sami sebe demantuju.

Kako je moguće da DNS i Poreska uprava uzimaju iz Zakona ono što im odgovara i kako objasniti ove činjenice : 1. obračunavali su porez bez oslobađanja na osnovu prebivališta 2. različito su obračunavali poreze rođenoj braći koji su u ostavinskom postupku dobili identičnu imovinu a različite račune 3. obračunavali su imovinu koja je u svojini više vlasnika tako da su sve tri brata koja dijele imovinu 1/3 svakom od njih naplatili puni iznos poreza 4. naplaćivali su porez i na poljoprivredno zemljište koje se obrađuje a isto je oslobođeno plaćanja poreza.

U čijem interesu radi Poreska uprava i da li se aktivno stavila u službu režimskih stranaka ili građana opštine Kotor Varoš ? Kako objasniti činjenicu da se teret slomio na građanima od strane Poreske uprave a kada su u pitanju preduzeća pod zaštitom režimskih stranaka ne poduzima se ništa. Nakon četiri urgencije od strane Skupštine opštine Kotor Varoš Poreskoj upravi da je ŠG "Vrbanja" za 2015. godinu utajilo (ukralo) 320 000 KM poreza koji pripadaju opštini i na taj način "uštimavali" pozitivno poslovanje te stvorili dug prema opštini preko milion maraka i probili sve zakonske rokove za plaćanje Poreska uprava se nije oglasila a nakon zahtjeva Skupštine opštine da se građanima ne šalju računi za porez, da će Odluka o visini stope poreza biti izmijenjena oni su odmah poslali račune i stavili se u službu režimskih stranaka plašeći građane da će morati platiti te poreze a jasno se vidi da to nije tačno.

Pozivamo Poresku upravu Republike Srpske da radi u interesu svojih građana i postupi po izmijenjenoj Odluci o stopi poreza i ispravi sve gore navedene nepravilnosti koje smo mi uočili a koje su nam građani prezentovali i da u što kraćem roku dostavi nove račune za porez na nepokretnosti po poreskoj stopi od 0,06 posto. Takođe ih pozivamo na javnu raspravu pred građanima opštine Kotor Varoš kako bi se riješile nejasnoće u vezi sa porezom na nepokretnosti.

Mladen Trivunović
šef kluba odbornika SDS-a Kotor Varoš.

  

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…