Stručna predavanja u Edukativnom centru u Obodniku

Autor: Slaven Šubara / Datum: 18.10.2018. 08:32

Stručno predavanje iz oblasti proizvodnje i prerade mlijeka biće održano 30.10.2018. godine u 16:00 časova u edukativnom centru u Obodniku.

Predavač:

Profesor Zlatan Sarić – Redovni profesor Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija proizvoda animalnog porijekla (uža oblast Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda)

Teme:

-Mjere i postupci za higijensku proizvodnju kvalitetnog mlijeka:
-Osnovne karakteristike kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka i pogodnost za proizvodnju     mliječnih proizvoda
-Prerada mlijeka u uslovima malih kapaciteta seoskih domaćinstava
-Proizvodnja sira u siranama malih kapaciteta
-Tradicionalni mliječni proizvodi BiH i kako ih proizvoditi i plasirati
-Stručno predavanje iz oblasti plasteničke proizvodnje

24.10.2018. godine u 16:00 časova edukativni centar u Obodniku

Predavač:

Diplomirani inžinjer poljoprivrede – Nihad Grcić

Oblasti:

-Ljetnja – glavna proizvodnja u plastenicima
-Zimska – naknadna proizvodnja u plastenicima

Teme:

-Opšti principi plasteničke proizvodnje
-Tipovi i karakteristike plastenika
-Meliorativna priprema zemljišta u plasteniku za sadnju
-Opis kutura za sadnju i prezentacija novih hibrida
-Tehnika sadnje, određivanje sklopa za sadnju
-Agrotehničke mjere i mjere njege gajenih kultura
-Specifične mjere njege gajenih kultura
-Tehnika navodnjavanja i ishrane gajenih kultura
-Berba, skladištenje i plasman gotovih proizvoda

Izvor: centarzakulturukv.com

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…