UNDP pomaže sanaciju kupališta “Bjeline”

Autor: Slaven Šubara / Datum: 05.04.2018. 08:57

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavio je rezultate drugog javnog poziva za odabir projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas. Između ostalih odobren je i projekat opštine Kotor Varoš.

II javni poziv za odabir nestrukturnih projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas objavljen je 15. 12. 2017. godine, a rok za dostavljanje prijava je bio 15. 02. 2018. godine. Na poziv se prijavilo 12 jedinica lokalne samouprave, a nominovano je 18 projekata. U proteklom periodu je izvršena verifikacija pristiglih projekata i obilazak predloženih lokacija radi utvrđivanja stvarnog stanja na terenu.

Na osnovu prikupljenih informacija i u skladu sa bodovanjem projekta, komisija za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na II javni poziv odabrala je sljedeće lokacije za implementaciju nestrukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava:

Grad Banja Luka: Uređenje rijeke Vrbas
Opština Čelinac: Uređenje i čišćenje rijeke Jošavke
Općina Gornji Vakuf – Uskoplje: Uređenje korita i postavljanje obaloutvrda na rijeci Vrbas
Opština Gradiška: Zaštita od poplava odvodnjom oborinskih voda sa plavnog područja - Nova Topola – uslovno odobren projekat!
Općina Jajce: Uređenje korita Vrbas na lokalitetu Lucina
Opština Kotor Varoš: Osiguranje kosine rijeke Vrbanje
Opština Laktaši: Regulacija rijeke Stupčevice
Opština Mrkonjić Grad: Uređenje dijelova 3 gradska vodotoka
Opština Srbac: Čišćenje i izmuljivanje korita, pravljenje obaloutvrda
Opština Šipovo: Regulacija i uređenje 4 bujična vodotoka

Realizacija odabranih projekata će biti implementirana od strane UNDP BiH, a u okviru projekta „Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…