Usvojen nacrt drugog rebalansa budžeta

Autor: Slaven Šubara / Datum: 22.11.2018. 13:06

Odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš usvojili su na današnjoj sjednici nacrt drugog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 14.063.000 KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan rekao je da je drugi rebalans budžeta predložen zbog povećanja prihoda po osnovu realizacije projekata asfaltiranja puta u Novom Selu u dužini od 600 metara i izgradnje obaloutvrde na gradskom kupalištu.

„Riječ je o projektima koje zajednički realizujemo sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica RS i sa Javnim preduzećem „Vode Republike Srpske“, rekao je Sakan.

Za realizaciju projekta „Modernizacija puta Novo Selo (od mosta prema deponiji) dužina 600 metara, opština Kotor Varoš“ sredstva su obezbijeđena u okviru transfera jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, a vrijednost investicije je 60.000 KM.

U toku su radovi na sanaciji pješačke staze na gradskom kupalištu „Bjeline“ u okviru projekta opštine Kotor Varoš i JP „Vode Republike Srpske“ u vrijednosti 52.200 KM.

Skupština opštine Kotor Varoš je dala negativno mišljenje o mogućnostima dogradnje benzinske stanice i autopraonice u neposrednoj blizini Osnovne škole.

Istovremeno zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i Odsjek za inspekcijske poslove da u okviru svojih nadležnosti preuzmu sve korake koji su neophodni za poništenje predmetnih lokacijskih uslova.

Takođe, zadužuje se načelnik opštine da od Osnovne škole „Sveti Sava“ i Policijske stanice traži mišljenje o ovom pitanju, a od KP „Bobas“, poslovnice „Elektrokrajine“ Kotor Varoš i „M:tel“ Banjaluka traži mišljenja i saglasnosti koje su dostavljali nadležnim organima u postupku izdavanja lokacijskih uslova investitora „Nešković“ a.d.

SO Kotor Varoš traži od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da poništi izdate lokacijske uslove, vodeći računa o bezbjednosti djece koja pohađaju najveću osnovnu školu na teritoriji Republike Srpske.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 8.600.000 KM.

Usvojen je program utroška namjenskih sredstava Vatrogasnog društva za 2018. godinu i izvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ za radnu 2017/18 godinu.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…