Verifikacioni tim posjetio opštinu Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 08.03.2017. 08:17

Opština Kotor Varoš je u procesu implementacije programa BFC sertifikacije, koji predstavlja jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija, kao i uslova poslovanja koje jedinice lokalne samouprave pružaju poslovnoj zajednici i potencijalnim novim investitorima.

Verifikaciona komisija u sastavu: Dragan Vujić, vodeći verifikator, te članovi verifikacionog tima Siniša Obradović i Dejan Jekić, posjetili su danas opštinsku upravu i u razgovoru sa načelnikom opštine Zdenkom Sakanom i njegovim saradnicima uvjerili se u ispunjenost veoma zahtjevnih 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma za unapređenje usluga.

Izvještaj sa koje nisu stavljene u evaluacioni izvještaj sačiniće Verifikaciona komisija i on će biti predat Privrednoj komori Republike Srpske, a nakon toga će se znati da li je opština Kotor Varoš zadovoljila kriterijume i program BFC sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Kriterijumi standarda zahtijevaju da lokalna administracija ima jedinstvene i lako dostupne procedure za izdavanje dokumenata, statističke podatke, odnosno ekonomske pokazatelje prilika za poslovanje i ulaganje, troškove poslovanja, ponudu i strukturu radne snage, da prati i analizira svoju kreditnu sposobnost, da ima transparentne poreske politike i sve to redovno ažurirano i objavljeno na internet stranicama i putem drugih oblika predstavljanja uz promotivne aktivnosti lokalnih potencijala.

Realizacija ovih zahtjeva lokalnu upravu diže na određeni viši nivo poslovanja i pružanja usluga tako da poslovna zajednica prepoznaje da će usluge i informacije koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava dobiti na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…