Informacije /// NLB Razvojna banka

NLB Razvojna banka
 Adresa: Cara Dušana 23, 78220 Kotor Varoš
 Telefon: +387 (0)51 785-090
 Fax: +387 (0)51 785-353
 Radno vrijeme: 08:00-16:00h
 e-mail: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
 WEB: www.nlbrazvojnabanka.com


Mapa / Gdje se nalazimo